افزایش 5.2 درصدی قیمت ساختمان نسبت به دوره مشابه سال قبل

10 / 10
از 1 کاربر

افزایش 5.2 درصدی قیمت ساختماننسبت به دوره مشابه سال قبل

به نقل از خبرگزاری فارس اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نیمه دوم سال 93 در نقاط شهری کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

با توجه به این که کاهش یا افزایش حجم معاملات در شهرهای بزرگ باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط قیمت در سطح کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) که در آن وزن هر استان با استفاده از سهم واحدهای مسکونی اداری سکنه آن استان نسبت به کل کشور محاسبه شده است استفاده می‌شود تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات موقتی قیمت را مشخص کرد.

در این دوره به دلیل کاهش تعداد معاملات به خصوص معاملات زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، اثر تعداد معاملات بر متوسط استانی زیاد است که باعث شد از این دوره برای محاسبه متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) کل کشور از متوسط تعدیل شده (متوسط وزنی) استانی استفاده شود.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور 1,183,100 تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 2.3 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.6 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملاتی ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 18.9 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.4 درصد کاهش داشته است.

در میان استان‌های کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده 3,974,700 تومان در استان تهران و کمترین آن 58,100 تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.

همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 8,200 تومان و بیشترین میزان آن در استان تهران با 24,868,300 تومان به دست آمده است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 1,494,100 تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 4.3 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 11 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد افزایش داشته اشت.

از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان کرمان با 9,700 تومان و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 24,175,300 تومان بوده است.

متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور 6,934 تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 2.6 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 12.8 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 25.1 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.0 درصد افزایش داشته است.

 در میان استان‌های کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 16,436 تومان در استان تهران و کمترین آن 1,965 تومان در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()