انتخاب اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان

10 / 10
از 1 کاربر

اعضای هیات رییسه شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شورای مرکزی، با اتمام دوره یکساله هیات رئیسه شورای انتظامی نظام مهندسی و براساس ماده 96آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،مهندس علی بنیادی نژاد به سمت رییس شورای انتظامی ،دکتر منوچهرشیبانی اصل به سمت نایب رئیس شورای انتظامی و آقای حمید مهدوی به سمت دبیر شورای انتظامی کشور به مدت یکسال دیگر در سمت های خویش ابقا شدند.

مهندس بنیادی نژاد تأکید کرد: هیأت‏ های اجرایی و نظارت بایستی حسن شهرت اجتماعی و شغلی، عمل به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی داوطلبان را احراز نمایند اما این احراز صلاحیت که با عنایت به شمول مجموعه ‏ای از اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه و اصول اخلاقی و حرفه‏ای و اقدامات عملی در حرفه و شغل مهندسی است کاری بس حساس، خطیر و قطعاً نیازمند یک معیار و چارچوب مشخص و دقیق است تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و یا با اشتباه در محاسبات و تشخیص موضوع، منافع عمومی مهندسان عضو سازمان و جامعه به خطر نیفتد.

عضو هیأت نظارت انتخابات نظام مهندسی کشور تصریح کرد: با عنایت به انواع سلایق افراد عضو این هیأت‏ها و گستردگی موضوع، به منظور رعایت حقوق قانونی افراد داوطلب شایسته بود یک معیار مشخص و واحد تدوین می ‏گردید تا کلیه هیأت‏های اجرایی از آن تبعیت می‏ نمودند و از اعمال سلایق شخصی و در عین حال متفاوت و گاه متناقض جلوگیری می‏ گردید.

لذا شایسته است هیأت‏ های اجرایی و نظارت وفق مفاد تبصره یک ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 66 آئین‏ نامه اجرایی آن صرفاً براساس نتیجه استعلام از مراجع چهارگانه (اداره کل اطلاعات استان، اداره کل دادگستری استان، نیروی انتظامی استان و شورای انتظامی سازمان استان) در خصوص صلاحیت داوطلبان تصمیم گیری نمایند تا خدای ناکرده حقی ضایع نگردد و از تبعات بعدی موضوع جلوگیری گردد.

رییس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور همچنین گفت که گزارشات ناخوشایندی از اعمال نفوذ و اعمال سلیقه‏ های شخصی افراد در ردصلاحیت داوطلبین و یا تأئید صلاحیت افراد فاقد صلاحیت قانونی دریافت می‏شود که مایه نگرانی است، تصریح کرد: چنانچه تخلفی از سوی هیأت‏ های اجرایی در رد یا تأئید صلاحیت اشخاص محرز گردد، شوراهای انتظامی استانها و کشور موظف به رسیدگی به موضوع می باشند.

رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی تصریح کرد که: با عنایت به مفاد ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 62 آئین‏ نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحیه شماره 32140/ت42428 مورخ 16/02/1388 ماده اخیر که پیش شرط اصلی عضویت در هیأت اجرایی انتخابات را عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (7 سال) اعلان نموده است و از طرفی وفق مفاد صدر ماده 91 آئین‏ نامه اجرایی که بیان می‏دارد "تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد" لذا شوراهای انتظامی استان (در مرحله بدوی) و شورای انتظامی نظام مهندسی (در مرحله تجدیدنظر) مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات احتمالی اعضای هیأت اجرایی می باشند.

وی در خصوص سابقه این موضوع در سنوات گذشته گفت: در سال گذشته در شورای انتظامی نظام مهندسی کشور به دو مورد شکایت از اعضای هیأت اجرایی انتخابات دور گذشته رسیدگی که در یک مورد 7 نفر عضو هیأت اجرایی انتخابات یکی از استانها به دلیل تضییع آشکار حقوق یکی از داوطلبین و اعمال سلیقه شخصی در ردصلاحیت ایشان به مجازات درجه سه انتظامی و 9 ماه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شدند.

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()