ترجمه متون تخصصی مهندسی عمران

Omran-Ejra-Mordad94

10 / 10
از 1 کاربر

آزمون عمران اجرا-مرداد 94

مشخصات کلی

پاسخنامه عمران اجرا-مرداد 94

شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

1

1

31

3

2

4

32

4

3

2

33

2

4

4

34

4

5

1

35

3

6

2

36

1

7

3

37

3

8

4

38

2

9

2

39

2

10

3

40

1

11

4

41

4

12

1

42

1

13

1

43

3

14

3

44

2

15

2

45

2

16

3

46

4

17

2

47

4

18

4

48

1

19

3

49

1

20

4

50

3

21

1

51

1

22

2

52

2

23

4

53

2

24

1

54

3

25

2

55

1

26

1

56

4

27

3

57

3

دانلود های مشاهده شده

دانلود های مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()