Wavelet Analysis in Civil Engineering

10 / 10
از 1 کاربر

کتاب آنالیز موج در مهندسی عمران

مشخصات کلی

دانلود ها >> کتاب های تخصصی مهندسی عمران >>
کد کالا : 156
قیمت : 0 (تومان)

معرفی کتاب آنالیز موج در مهندسی عمران

 

مؤلف: Pranesh Chatterjee

ناشر: Taylor & Francis

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات: 200

زمینه تخصصی: مهندسی زلزله و دینامیک سازه

 

کتاب آنالیز موج در مهندسی عمران تالیف "پرانش چاترجی" فارغ التحصیل دکترای مهندسی عمران و مدیر گروه پلاستیسیته و تریبولوژی موسسه Tata Steel Europe در هلند است. این کتاب در هفت فصل تدوین گردیده و به مسائل مبتنی بر تکنیک های مرتبط با آنالیز موج در مهندسی عمران می پردازد.

فصل اول کتاب به معرفی مفاهیم و کاربرد تبدیل موجی پرداخته است. این فصل با ارائه یک تاریخچه مختصر از کارهای تحقیقاتی انجام شده در این زمینه آغاز می شود. در ادامه برتری های تبدیل موجی نسبت به تبدیل فوریه از طریق مثال های ساده بیان گردیده است. در فصل دوم گسستگی حرکات زمین با استفاده از ضرایب موج تعریف می گردد. سپس فرمولاسیون معادلات حرکت برای یک سیستم یک درجه آزادی در دامنه موج تشریح می شود و به دنبال آن از این روش برای فرمولاسیون سیستم های چند درجه آزادی استفاده می شود. در این فصل سیستم ها به صورت خطی فرض می شوند. فرمولاسیون دامنه موج شرایط تعادل این سیستم ها و راه حل آنها بر حسب حداکثر پاسخ های مورد انتظار، پایه و اساس تکنیک فرمولاسیون مبتنی بر موج را در فصل بعد شکل می دهد.

فصل سوم بر روی دو مسأله متمایز تمرکز می کند. اولی تشریح چگونگی مشخص نمودن حرکت زمین غیرساکن با استفاده از توابع آماری ضرایب موج شتاب لرزه ای است. دومین مسأله تعریف فرمولاسیون سیستم خطی با یک درجه آزادی مبتنی بر تکنیک های شرح داده شده در فصل دوم به منظور بدست آوردن پاسخ شتاب طیف ساختگی سیستم می باشد. نتایج مربوطه در انتها ارائه گردیده است. در فصل چهارم توسعه گام به گام فرمولاسیون یک سازه در نظر گرفته شده به صورت یک سیستم چند درجه آزادی بر حسب ضرایب موج ارائه می گردد. این فرمولاسیون اثرات اندرکنش دینامیکی خاک و سازه و همچنین اثرات اندرکنش دینامیکی خاک-سیال-سازه (برای موارد خاص) را در نظر می گیرد. در انتهای این فصل نتایج جالبی شامل مقایسه بین آنالیز مبتنی بر موج و شبیه سازی تاریخچه زمانی ارائه می گردد.

فصل پنج فرمولاسیون دامنه موج سیستم غیرخطی با یک درجه آزادی را تشریح می نماید. در این حالت، غیرخطی بودن با استفاده از نوسانگر Duffing و راه حل آن با استفاده از روش Perturbation تعریف گردید. در فصل ششم مفهوم احتمال در فرمولاسیون تئوری مبتنی بر موج یک سیستم غیرخطی دو درجه آزادی بیان گردیده است. خاصیت غیرخطی در این حالت از طریق یک فنر هیسترتیک دوسویه (bilinear hysteretic spring) در نظر گرفته شده و شرایط احتمال بسته به موقعیت فنر با توجه به شرایط تغییرمکان نهایی تعریف گردیده است. این آنالیزها با برخی نتایج عددی تکمیل گردیده است.

در فصل آخر (فصل هفتم)، تمرکز بر روی تنوع کاربردهای موج ها در این حوزه جهت آگاهی بخشی بیشتر خوانندگان است. یکی از این کاربردها مربوط به تحلیل سیگنال های ناشی از ارتعاش پل به منظور تعیین محورهای وسایل نقلیه عبوری بر روی پل است. مثال دیگری که می توان عنوان نمود تشریح مفاهیم پایه و فرمول بندی کاهش سختی با استفاده از یک مدل فیزیکی می باشد. در این فصل از تکنیک های عددی به منظور بدست آوردن نتایج این مدل (کاهش سختی به واسطه ایجاد ترک) استفاده شده و سپس با آنالیز موجی نتایج بدست آمده از مدل های خطی و غیرخطی مقایسه می گردد. مثال سوم این فصل مربوط به اندرکنش خاک-سازه-خاک می باشد. در این مثال تکنیک تحلیل موج به منظور بدست آوردن نتایج در شالوده سازه با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک و سازه مورد استفاده قرار می گیرد. سرانجام نیروها، برش ها و لنگرهای بدست آمده در شالوده مدل در سطح تکیه گاهی خاک به کار گرفته شده و یک مدل عددی سه بعدی اندرکنش سازه و خاک جهت بدست آوردن پاسخ غیرساکن خاک مورد استفاده قرار می گیرد. 

دانلود های مشاهده شده

دانلود های مرتبط

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()